Du har 14 dagars ångerrätt när du köper varor. Ångerfristen är 14 dagar och börjar löpa när du tagit emot varan. För att använda din ångerrätt måste du, genom ett tydligt uttalande på ditt beslut, meddela oss på Addnature AB Box 27042 102 51 Stockholm alternativt genom kundformulär till kundservice via hemsidan. Använd gärna den bifogade mallen. För att använda sig av ångerrrätten är det viktigt att skicka meddelandet innan tidsfristens utgång.

Effekter av ångerrätt: När du ångrar ett köp betalar vi tillbaka alla pengar, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstår till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den standardleverans vi har), senast inom 14 dagar från den dag då meddelandet om ditt köpånger tas emot av oss. För denna återbetalning, använder vi samma betalningsmetod som du använde för det ursprungliga köpet, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i så fall får du betala avgifter för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har visat att du har åter varorna, beroende på vilket som kommer först. Du måste returnera varorna omgående och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då ni meddelar oss om uppsägning av köpeavtalet. Tidsfristen är uppfyllt om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på fjorton dagar. Vi kommer att stå för kostnaderna för att skicka tillbaka varan. Konsumenten ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte för följande kontrakt om inte parterna har avtalat något annat:

  • Kontraktet för varor som inte är förskrivna, där ett individuellt val eller bestämmelse från konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassad toll konsumentens personliga behov.
  • Kontrakt för leveranser av förseglade varor som inte kan returneras på grund av hälsorisker eller hygien, om förseglingen brutits efter leverans.
  • Kontrakt för leverans av ljud- eller videoupptagning eller programvara i ett förseglat paket, om förseglingen brutits efter leverans.Formulär ångerblankett (Om du vill häva köpet, kan du använda följande eller liknande formulering):

  • Addnature AB Box 27042 102 51 Stockholm
  • Meddelar härmed att Jag / vi (*) från mig / oss (*) ingått avtal om köp av följande produkter (*) / tillhandahållande av följande tjänster (*)
  • Utsedd på (*) / mottogs den (*)
  • Namn / konsument(er)
  • Adress / konsument(er)
  • Underskrift av person / konsument(er) (med budskap på papper)
  • Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

100 dagar fri retur: Vi har 100 dagar fri retur, med några undantag. Du kan läsa mer om returer
 och hur du går tillväga.