För att kunna reklamera en produkt hos oss måste du ha ett köpebevis, till exempel ett ordernummer eller kvitto, för att kunna påvisa att varan är köpt hos oss.


Skicka ett mejl till info(at)addnature.com där du skriver med:

Ditt ordernummer eller tar en bild på ditt kvitto om det är köpt i butik.

En kortfattad beskrivning av varför du anser att varan ska reklameras.

En bild på skadan.

Dina kontaktuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress.

Din reklamation är påbörjad. Vi strävar efter att du ska få hjälp så snart som möjligt och vi hanterar alla ärenden i turordning. Handläggningstiden är för närvarande max. 10 arbetsdagar. Vi återkommer med information om hur du ska gå till väga för att skicka varan till oss.