Generellt hanterar vi alla reklamationer i enlighet med den rättslig garanti. Det viktigaste är att vi ska vara din första kontaktpunkt om du har problem med en produkt eller beställning.


Vad är den rättslig garanti?

Alla varor säljer vi med två års garanti och tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Om det visar sig vara fel på en produkt  har du rätt att klaga och vi måste erbjuda reparation, rabatt på köpet eller leverans av ny produkt. Observera att oberoende reparationer som utförs utan vårt medgivande inte kommer att återbetalas.


Den rättslig garantin gäller endast materialfel, d.v.s. tillverknings- och produktfel som existerar vid leveransdatum. Skador orsakade av felaktig montering eller användning, modifieringar, otillräcklig skötsel eller slitage är undantagna från garantin.


Se skadad produkt för mer information.